Διεύθυνση

Ηρώων Πολυτεχνείου 45
Άγιος Στέφανος – 14565

Επικοινωνήστε μαζί μας :

Τηλ. 210 62 19 342
email: voreiaproastia@gmail.com