Με απόφαση του Δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη, ορίστηκαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 οι 7 νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου, με θητεία που θα έχει τουλάχιστον ετήσια διάρκεια.

Ακολουθούν οι νέες αντιδημαρχίες και οι δημοτικοί σύμβουλοι στους οποίους ανατέθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες:

  • Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων (Στέφανος Κριεμάδης)
  • Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών (Γιάννης Φωτάκης)
  • Πολεοδομίας & Τοπικών Παρεμβάσεων (Χρήστος Παπαβασιλείου)
  • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Παναγιώτα Λακαφώση)
  • Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής (Νίκος Καρυστινός)
  • Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (Γιάννης Τσουδερός)
  • Καθημερινότητας (Χρήστος Τσεβάς)

Πατήστε πάνω στη σχετική απόφάση για να δείτε τις αρμοδιότητες αναλυτικά.