Μετά το πέρασμα της “Μήδειας”, οι πολίτες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές που είχαν προκληθεί. Το “μπαλάκι των ευθυνών”, από την μία υπηρεσία στην άλλη, οδήγησε στην αγανάκτηση και στην απογοήτευση μεγάλου μέρους των συμπολιτών μας. Ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε αργά και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστερούν την λήψη και εφαρμογή λύσεων, προς καλυτέρευση της ζωής των πολιτών .

Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε και σας παραθέτουμε την επιστολή ενός ευσυνείδητου και ευαισθητοποιημένου πολίτη, του Στέφανου Μιχιώτη, ο οποίος προτείνει ένας σχέδιο – πρόταση για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης.

Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή του:

ΣΧΕΔΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Στέφανος Μιχιώτης, 7/3/21)

Το παρόν σχέδιο αποσκοπεί να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και τη λήψη αποφάσεων για τα αλληλένδετα θέματα, που ανέκυψαν με αφορμή τη ‘Μήδεια’ και που έχουν διαφορετική προτεραιότητα και χρόνο επίλυσης. Υποβάλλεται ανοικτά, σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (διοίκηση, παρατάξεις, συλλόγους, δημότες), πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 9/3/21, όπου εκτιμώ ότι πολλοί θα καταπιαστούν με τα γεγονότα και τις αιτίες τους και ίσως κάποιοι θα διατυπώσουν και προτάσεις. Για να είμαστε όμως αποτελεσματικοί, πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν οπωσδήποτε τα πιο  σημαντικά και επείγοντα θέματα και ανάμεσά τους τα εξής:

 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
  1. Αποζημίωση πληγέντων
   1. αίτηση παράταση εκτάκτου ανάγκης & προθεσμίας για αποζημιώσεις
   1. μόνιμη αναφορά της ανακοίνωσης στην αρχική σελίδα του δήμου
   1. 600 ευρώ επίδομα-Α σε όσους πληρούν διευρυμένα οικονομικά κριτήρια
   1. ένταξη επισκευής φρακτών κλπ στις Ενισχύσεις-Γ
  1. Καθαρισμός δρόμων,  οικοπέδων & δασών
   1. εκ νέου αίτημα για συνδρομή από Κράτος, Περιφέρεια, Στρατό
   1. απομάκρυνση κομμένων κλαδιών από δρόμους (εντός Μαρτίου)
   1. καθαρισμός οικοπέδων & αλσών – δασών (μέχρι Μάιο)
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  1. Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας Δήμου
   1. μόνιμο Συμβούλιο Παρακολούθησης (αιρετοί, υπηρεσιακοί, εκπρ. γειτονιών, expert)
   1. mini επιχειρησιακό για την ανάπτυξη της Π.Π. στον δήμο (μέχρι Μάιο)
   1. διεκδίκηση χρηματοδότησης από το “Αντ. Τρίτσης” (εντός Μαρτίου)
  1. Σχεδιασμός έκτακτων αναγκών
   1. αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (μέχρι Απρίλιο)
   1. εκπαίδευση εμπλεκομένων  – ενημέρωση δημοτών (μέχρι Μάιο)
   1. στελέχωση & εξοπλισμός κλιμακίων (μέχρι Μάιο)
 3. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
  1. Έγκριση νέου ΟΕΥ (εντός Μαρτίου)
  1. Επανεξέταση κρίσιμων διαδικασιών (μέχρι Μάιο)
  1. Επαναστελέχωση επιλεγμένων υπηρεσιών (μέχρι Μάιο)

Στέφανος Μιχιώτης

7/3/2021

You may also like