Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με την Απόφασή του με Α.Π.: 3771/10.5.2021 κήρυξε σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας 5 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου, και συγκεκριμένα τις Δ.Κ. Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Κρυονερίου και Ροδόπολης, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Νόμου 4662/2020.

Η κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης εκδόθηκε σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησης των Υπουργών Νίκου Χαρδαλιά και Μιχάλη Χρυσοχοίδη με το Δήμαρχο Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη και άλλους Δημάρχους όμορων Δήμων, προκειμένου να δρομολογηθούν έργα και εργασίες που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν όταν κηρύσσεται μία περιοχή σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Τα έργα και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, αφορούν μεταξύ άλλων σε προληπτικούς καθαρισμούς και απομάκρυνση υπολειμμάτων της φυσικής βλάστησης, βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δικτύου, συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, υδροστομίων και οποιαδήποτε άλλη εργασία κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο προστασίας ενόψει των δασικών πυρκαγιών.

You may also like