Ο Δήμος Διονύσου θα συμμετέχει μέσω του Δημοτικού Πολυϊατρείου σε Πρόγραμμα ψηφιακών μαστογραφιών για γυναίκες του Δήμου. Διοργανωτής είναι το “Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)” σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
Η προγραμματισμένη ημερομηνία των μαστογραφιών είναι η Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ οι ενδιαφερόμενες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνουν τις 15.

Παράλληλα θα πρέπει:
1. Οι ενδιαφερόμενες να είναι 40 – 69 ετών
2. θα πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την τελευταία τους μαστογραφία.
3. Θα πρέπει να πιστοποιήσουν στην υπηρεσία του Δήμου (Δημοτικό Πολυϊατρείο) ότι είναι άπορες, προσκομίζοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ.
4. Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε γυναίκες που πάσχουν ήδη ή έχουν εμφανίσει στο παρελθόν καρκίνο μαστού.

Η μεταφορά προς το Νοσοκομείο θα γίνει με πούλμαν του Δήμου. Ώρα προσέλευσης και επιβίβασης στο Δημοτικό Πολυϊατρείο 7:30. Ώρα προσέλευσης στο Νοσοκομείο αυστηρά στις 09:00.

Την ημέρα που θα προσέλθουν στο Νοσοκομείο “Άγιοι Ανάργυροι” (οδός Τίρυνθος 2, Άνω Πατήσια) θα πρέπει:
• Να φορούν μάσκες (λόγω COVID 19 ).
• Να καταθέσουν το ποσόν των 5 ευρώ και την ταυτότητά τους στο Κέντρο Μαστού.
• Να έχουν μαζί τους την προηγούμενη Μαστογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

– Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Δημοτικού Πολυϊατρείου 2106217830 (κ. Κατερίνα Μιχαήλ)
– Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 13:00
– Διεύθυνση: Λεωφόρος Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28, Άγιος Στέφανος.

You may also like