Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών της Περιφερειακής Ένωσης Αττικής, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6/3, ο κ. Καλαφατέλης πρότεινε την απλοποίηση των διαδικασιών κλαδέματος και κοπής και σε δασικές εκτάσεις.

Συγκεκριμένα, ζήτησε οι Δήμοι, στο πλαίσιο του καθαρισμού εκτάσεων αλλά και της διάνοιξης δασικών δρόμων, ειδικά στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας, να έχουν το δικαίωμα κοπής κλαδιών και δένδρων σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, στις οποίες όμως περικλείονται κατοικίες με νόμιμες οικοδομικές άδειες. Οι Δήμοι θα μπορούν να υλοποιούν τις κοπές, με ενημέρωση του Δασαρχείου και εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απάντηση / αντίρρηση εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Η πρόταση του Δημάρχου έγινε αποδεκτή και αναμένεται να ενσωματωθεί μαζί με άλλες προτάσεις στο κείμενο που θα συζητηθεί στην ολομέλεια της ΠΕΔΑ.

You may also like