Παρατάθηκε μέχρι τις 15 Απριλίου η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, στην οποία κηρύχθηκε ο Δήμος Διονύσου στις 16 Φεβρουαρίου και για διάστημα ενός μήνα, μέχρι 15 Μαρτίου, λόγω της “Μήδειας”

Σύμφωνα με τον κ. Καλαφατέλη, το αρχικό αίτημα ήταν για έξι μήνες, κάτι που συνήθως δεν δίδεται για την περίπτωση χιονοπτώσεων, όπως τον ενημέρωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κατά συνέπεια, προσέθεσε ο ίδιος, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ανανεώνεται ανά μήνα, μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.

You may also like