Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ κατά της εγκατάστασης λατομείων στην περιοχή ‘’Βαθειά Χούνη Άνω Ραπεντώσας’’.

Ακολουθεί το ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου, συνεδρίασε σήμερα προκειμένου να εγκρίνει το παρόν Ψήφισμα, που έχει υποβληθεί από τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην επαναλειτουργία των λατομείων Πεντέλης και ύστερα από την απορριπτική απόφαση, που έλαβε κατά τη συνεδρίαση του στις 26-05-2021, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία αφορά τη δημιουργία ‘’εκμετάλλευσης μαρμάρων’’ από τη ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ, στη θέση ‘’Βαθειά Χούνη Άνω Ραπεντώσας’’ της Κοινότητας Διονύσου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο:

 • Καταδικάζει, απερίφραστα, την εν κρυπτώ από το Δήμο και την Τοπική Κοινωνία, έκδοση σειράς αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής πριν ένα μήνα περίπου, που φορούν την άδεια διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση μαρμαροφόρων κοιτασμάτων σε πληθώρα χώρων, πέραν αυτού που αναφέρεται η ως άνω ΜΠΕ,
 • Διαπιστώνει, ότι με την προωθούμενη εκμετάλλευση, απειλείται βάναυσα, η ποιότητα ζωής και η βιωσιμότητα όχι μόνον των κατοίκων της Κοινότητας Διονύσου καθώς και του Δήμου Διονύσου, αλλά και ολοκλήρου του λεκανοπεδίου της Αττικής, με την καταστροφή ενός από τους βασικούς πνεύμονες ζωής της. Πιο συγκεκριμένα:
 • Η ΜΠΕ, δεν αναφέρεται στο σύνολο της πραγματικής έκτασης των 912 στρεμμάτων, αλλά σε τμήμα αυτής 243 στρεμμάτων, με συνέπεια η δραστηριότητα να μην κατατάσσεται στην πραγματική κατηγορία, για να ισχύσουν οι κατά νόμον προϋποθέσεις όσον αφορά τις προκαλούμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις.
 • Η όλη εκμετάλλευση:
 • Βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας του Πεντελικού Όρους, σε δασικές εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, στις οποίες απαγορεύεται η επέμβαση κατά το άρθρο 17 παρ. 3 του Συντάγματος, μετά από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών, ενώ αποτελούν καταφύγιο άγριας ζωής του Δημόσιου Δάσους Ραπεντώσας.
 • Επιδεινώνει την ήδη «τραυματισμένη» βιοποικιλότητα του Πεντελικού με τα 1.100 και πλέον είδη φυτών (πχ Silenepentelica και Centaureaatticapentelica που φύονται μόνο στην Πεντέλη), την ορνιθοπανίδα, τα αμφίβια και την άγρια ζωή.
 • Απέχει μόλις περί τα 260 μ. περίπου από τον αρχαιολογικό χώρο και τα όρια του Ρ. Σ. Διονύσου, καθώς και 910 μ. από τον οικισμό της Ραπεντώσας.
 • Δημιουργεί μια απόλυτα, αντιαισθητική εικόνα, όχι μόνον στο Διόνυσο, αλλά ορατή σε πολλές άλλες περιοχές του ομώνυμου Δήμου, καθώς και των Δήμων της Ν. Μάκρης, των Αφιδνών, αλλά και του Λεκανοπεδίου.
 • Δημιουργεί εξαιτίας της διακίνησης του μεγάλου πραγματικού όγκου, κυρίως αδρανών, τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
 • Εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην πλησίον ευρισκόμενη Λ. Διονύσου (μόλις περί τα 385 μ).
 • Η εκμετάλλευση, λόγω του μικρού ποσοστού αποληψιμότητας μαρμάρου (μικρότερου του 5%), ουσιαστικά αφορά δραστηριότητα εξόρυξης αδρανών και μάλιστα φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη λατομική ζώνη της Χώρας, δραστηριότητα που δεν είναι σύννομη στην εν λόγω περιοχή.
 • Η όποια υποσχόμενη ανάπλαση του χώρου, θα αρχίσει τουλάχιστον μετά από 25 χρόνια εργασιών. Το διατιθέμενο ποσό θα είναι μόλις 80000 Ευρώ (!!!) ενώ αυτό το εμβληματικό όρος της Αττικής θα έχει εν τω μεταξύ, λεηλατηθεί και καταστραφεί ανεπανόρθωτα.
 • Η έγκριση γεωλογικής έρευνας για την ύπαρξη μαρμάρου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έγινε για να προχωρήσει η επένδυση με “fasttrack” διαδικασίες ξεπερνώντας το σκόπελο των αρμόδιων Υπηρεσιών. Σηματοδοτεί ένα νέο γύρο εκμετάλλευσης του φυσικού και ορυκτού πλούτου εις βάρος του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα του τοπικού οικοσυστήματος.

Παρά πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο:

 • Διατρανώνει, προς κάθε κατεύθυνση την αδιαπραγμάτευτη βούλησή του να αντιταχθεί με κάθε τρόπο στην παραπάνω πρωτοφανή απόπειρα καταστροφής του περιβάλλοντος.
 • Επισημαίνει ότι:
  • Η Περιφέρεια ως αρμόδια πρέπει να εκδώσει άμεσα τις σχετικές αποφάσεις αποχαρακτηρισμού των λατομείων της Πεντέλης σύμφωνα με το Ν. 4512/2018 καθώς είναι ανενεργά άνω της 10ετίας.
  • Οι παρεμβάσεις στην Πεντέλη, έχουν νόημα μόνον εφόσον σχεδιάζονται με βάση το γεγονός ότι αποτελεί βασικό πνεύμονα ζωής για το Λεκανοπέδιο, καταφύγιο άγριας ζωής, αναδασωτέα και όχι λατομική περιοχή.
  • Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει αναπλάσεις, δημιουργία περιπατητικών  μονοπατιών, χώρων αναψυχής και αθλητισμού, αναρριχητικού κέντρου, χώρων ιστορίας και πολιτισμού ώστε να αποτελέσει τον πραγματικό πλουτοπαραγωγικό πόρο της περιοχής και τίποτα παρά πέρα.

Ύστερα από τα παραπάνω:

Ζητούμε

από την Κυβέρνηση και τον κ. Περιφερειάρχη να παρέμβουν άμεσα ώστε,

 • Να αποσυρθούν άμεσα οι άδειες γεωλογικής έρευνας στη θέση «Βαθειά Χούνη» με βάση το Νόμο και τις απορριπτικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
  • Να καταργηθούν τα λατομεία της Πεντέλης, ως ανενεργά πέραν της 10ετίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του λατομικού νόμου και να τροποποιηθεί αντίστοιχα, το ΠΔ προστασίας του Πεντελικού όρους, για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος.
  • Να εκπονηθεί Σχέδιο Αποκατάστασης για τα ανενεργά λατομεία με επιχωματώσεις, αναδασώσεις με όλες τις κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους.
  • Να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης και προστασίας του βουνού και του δασικού οικοσυστήματος και αξιοποίησης του για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

You may also like