Τη φετινή χρονιά πρόκειται να υλοποιηθεί στο Δήμο Διονύσου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της ιστορίας του τόπου μου», με στόχο οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων των σχολείων του Δήμου να έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία του τόπου τους από την αρχαιότητα έως και σήμερα δημιουργώντας ισχυρότερους δεσμούς κοινωνικής συνοχής.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να απαντήσει στην αναγκαιότητα ανάπτυξης δεσμών και συλλογικής ταυτότητας. Θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2022-2023 και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας (Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) εκπαίδευσης -έμμεσα και στις οικογένειές τους- καθώς και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου Διονύσου.

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί θα συγκροτήσουν μικρές ομάδες και κάθε ομάδα θα ερευνήσει ένα θέμα. Οι εργασίες των ομάδων θα καλύψουν μία ποικιλία θεμάτων (για παράδειγμα φυσικό περιβάλλον, αρχαιολογικά μνημεία, τοπωνύμια, καταγωγή-μεταναστεύσεις και ιστορικά γεγονότα, οικονομικές δραστηριότητες κ.α.). Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν τα θέματα από ποικίλες οπτικές, για παράδειγμα περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνιολογική, καλλιτεχνική, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τη δυναμική των ομάδων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή, αλλά και να καλλιεργηθεί η αίσθηση κοινότητας και η δέσμευση σε ένα συλλογικό έργο.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αναπτύσσεται και αποσκοπεί στα εξής:

– Γνωριμία των μαθητών/τριών με την ιστορία του τόπου τους, ώστε να κατανοήσουν τις σύγχρονες εξελίξεις σε αυτόν.

– Αναγνώριση της πολυμορφίας ως πηγή πολιτισμικού πλούτου.

– Ευαισθητοποίηση για τον χώρο στον οποίο ζουν.

– Ενδυνάμωση των δεσμών και συνειδητοποίηση της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης.

Οι τελικές εργασίες των ομάδων θα αποτελέσουν μία σύνθεση που θα παρουσιαστεί όχι μόνο στη σχολική κοινότητα, αλλά και στην τοπική κοινωνία με μία κεντρική εκδήλωση, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες.

Το πρόγραμμα συνδέει το σχολείο με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία, καθώς οι μαθητές/τριες ερευνούν και μαθαίνουν μέσα από το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Σφυρηλατεί τους δεσμούς των παιδιών με τον τόπο στον οποίο ζουν, προάγει τη συλλογική αυτογνωσία και αναπτύσσει συλλογική ταυτότητα.

Ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας

Σπύρος Αρνής

You may also like