Η ενημέρωση και η επικοινωνία της ΕΣΤΙΑΣ με την κοινωνία, γίνεται αμφίδρομη και άμεση. Το site της ΕΣΤΙΑΣ του Δήμου Διονύσου είναι πλέον πλήρως διαθέσιμο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες του Δήμου μπορούν να αναζητούν πληροφορίες και να ενημερώνονται για τις δράσεις της ΕΣΤΙΑΣ ηλεκτρονικά.

Επισκεφτείτε το στην διεύθυνση: https://estiadionysou.gr/

You may also like