Ο Δήμος Διονύσου μέσω των δύο Σχολικών του Επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) και των αρμόδιων Αντιδημαρχιών και υπηρεσιών του, έχει από πολύ νωρίς μεριμνήσει προκειμένου να υπάρχει ενεργή σύμβαση για τον έγκαιρο και συνεχή ανεφοδιασμό όλων των σχολείων με πετρέλαιο.

Παράλληλα ο Δήμος μας, σε αντίθεση με άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν διαθέτουν την αναγκαία ρευστότητα, έχει εξασφαλίσει και διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα, μέσω των Σχολικών του Επιτροπών, για την προμήθεια του πετρελαίου που απαιτείται για τη θέρμανση όλων των σχολείων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.   

Δυστυχώς ο ανάδοχος που προμηθεύει με πετρέλαιο τα σχολεία, παρά το γεγονός ότι έγκαιρα είχε δεχθεί τη σχετική παραγγελία, προκειμένου να μη μείνει κανένα σχολείο χωρίς θέρμανση, για δικούς του λόγους ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση σε 7 από τα 27 σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου να δημιουργηθεί προσωρινό πρόβλημα, το οποίο τακτοποιήθηκε αυθημερόν.

Με αφορμή το απαράδεκτο περιστατικό που συνέβη με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή και δεδομένου ότι ο Δήμος Διονύσου ανταποκρίνεται πλήρως στις συμβατικές του υποχρεώσεις, έχουν ενεργοποιηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την άμεση εξεύρεση εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση που υπάρξει οποτεδήποτε ανάλογο συμβάν.  

Ενημερώνουμε ακόμη ότι σήμερα όλες οι δεξαμενές των σχολείων είναι πλήρεις, ενώ έχει συμφωνηθεί η διαδικασία προκειμένου οι Πρόεδροι των Σχολικών Επίτροπών να λαμβάνουν άμεση και τακτική ενημέρωση από τους Διευθυντές προκειμένου να υπάρχουν υπερεπαρκείς ποσότητες, για να μην κρυώσει ούτε ένας μαθητής.

Ο Δήμος Διονύσου με αίσθημα ευθύνης θα κάνει ότι απαιτείται για να μη μείνει ούτε ένα σχολείο, έστω και για μία ημέρα, χωρίς πετρέλαιο. Με τα παιδιά μας δεν μπορεί να παίζει κανένας.

You may also like