Ο ∆ήµος ∆ιονύσου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Οµοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου (ΦΙΛΠΑ) και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», συνδιοργανώνουν ενημερωτική βιωματική δράση οδικής ασφάλειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιουλίου στις 11 π.μ. στο Πάρκινγκ του ΟΣΕ στον Άγιο Στέφανο.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των δηµοτών σε θέµατα οδικής ασφάλειας, η κατάρτισή τους µέσω θεωρητικής, βιωµατικής εκπαίδευσης και διαδραστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες και εφήβους, καθώς επίσης και η πληροφόρηση / εκμάθηση των παιδιών, για  κρίσιµα ζητήματα αναφορικά με την κυκλοφορία στο δρόμο και τη χρήση του ποδηλάτου.

Οι δηµότες θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν µια ευχάριστη και δηµιουργική μέρα αλλά και να λάβουν τα κατάλληλα ερεθίσµατα που μπορούν μακροπρόθεσμα να τους οδηγήσουν σε αλλαγή συµπεριφοράς, είτε από τη θέση του οδηγού είτε του πεζού.

Στο χώρο που θα γίνει η εκδήλωση θα υπάρχουν σταθµοί βιωµατικής και πρακτικής ενηµέρωσης και κάθε σταθµός θα αποτελείται από:

α. Προσοµοιωτή Πρόσκρουσης Σύγκρουσης σε σταθερό σηµείο, µε πολύ µικρή ταχύτητα, προκειμένου να ακολουθήσει ενηµέρωση – συζήτηση για τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, ακόµη και µε µικρές ταχύτητες κίνησης, εντός του αστικού ιστού.

β. Προσοµοιωτή Ανατροπής 360ο για οδηγούς ή επιβάτες σε όχηµα και επίδειξη της χρησιµότητας της ζώνης ασφαλείας για όλους του επιβαίνοντες και σε κάθε διαδροµή.

γ. Γυαλιά προσοµοίωσης µέθης µε την εκτέλεση δράσης, σχετικά µε την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

δ. Ενηµερωτικό σταθµό ποδηλάτου για την ενηµέρωση των παιδιών σχετικά µε τον εξοπλισµό ασφαλείας του ποδηλάτη και του ποδηλάτου, καθώς και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν κατά τη χρήση του.

Παράλληλα, την ίδια µέρα θα πραγµατοποιηθεί περιήγηση παλαιών οχηµάτων της πανελλήνιας Οµοσπονδίας Φίλων Παλαιού αυτοκινήτου «ΦΙΛΠΑ». Τα οχήµατα µε αφετηρία το Πάρκινγκ του ΟΣΕ στον Άγιο Στέφανο θα διανύσουν µία απόσταση περίπου 15 χλµ και θα περιηγηθούν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στο σηµείο εκκίνησης, όπου τα οχήματα θα σταθµεύσουν προκειμένου να µπορούν να τα επισκεφθούν οι κάτοικοι της περιοχής, να τα φωτογραφίσουν και να ενηµερωθούν για το µηχανοκίνητο αθλητισµό.

You may also like