Ο Δήμος Διονύσου και το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ενεργής συμμετοχής των πολιτών για την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, ανέπτυξε μια νέα εθελοντική δράση για την παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών σε δημότες..

Θα παρέχονται νομικές συμβουλές δωρεάν σε ανέργους, ανασφάλιστους, συνταξιούχους και ενταγμένους στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού (τηλ. 210 6218770). τα οποία θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού στον Άγιο Στέφανο επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28.

You may also like