Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Στέφανου Κριεμάδη, με θέμα την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης 5.000.000 € περίπου, μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης «O Δήμος και οι υπηρεσίες του επέδειξαν ετοιμότητα, παρά τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και τα προβλήματα υποστελέχωσης. Η πρόταση, κατέστη εφικτό να συνταχθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στη σκληρή δουλειά των στελεχών και υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Σ.Κριεμάδη. Σημαντική επίσης είναι η βοήθεια και των συναρμόδιων Αντιδημάρχων Γ.Φωτάκη, Χ.Παπαβασιλείου και Χ.Τσεβά αλλά και των υπολοίπων στελεχών της Διοίκησης που όλοι μαζί αποτελούμε μια δυνατή ομάδα. Η Τεχνική Υπηρεσία κι όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να μπορέσει να συμμετάσχει σε όσο το δυνατόν περισσότερες Προσκλήσεις».

Τα έργα για τα οποία θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης είναι:

– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας προϋπολογισμού 2.397.700 € πλέον ΦΠΑ (8.000 νέοι ψηφιακοί υδρομετρητές επιπλέον των 12.000 του Προγράμματος «Φιλόδημος»).

– Μελέτη με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Αναγέννηση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Διονύσου» προϋπολογισμού 850.000 € περίπου πλέον ΦΠΑ.

– Μελέτη με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε περιοχές του Δήμου Διονύσου» προϋπολογισμού 800.000 € περίπου πλέον ΦΠΑ η οποία περιλαμβάνει: α) τη σύνδεση της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, που θα επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα της ποιότητας του νερού το οποίο σήμερα προέρχεται από γεώτρηση και β) παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου, στα οποία σήμερα υπάρχουν προβλήματα.

– Δύο βοηθητικά υποέργα Αρχαιολογίας και ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) 37.000 € περίπου πλέον ΦΠΑ.

Πηγή: dionysos.gr

You may also like