Υποβλήθηκε σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας Σπύρο Αρνή το αίτημα για έκδοση Απόφασης Υπουργού Παιδείας που να προβλέπει την καθ΄υπέρβαση εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, των αποφοίτων των ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Δήμου Διονύσου, καθώς και των αποφοίτων που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Διονύσου και υπέβαλαν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Η καθ’υπέρβαση εισαγωγή ζητείται εξαιτίας του φαινομένου “ΜΗΔΕΙΑ” που έπληξε τον Δήμο μας κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13Β του Ν.4186/2013” στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΤο αίτημα υποβλήθηκε προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κοινοποίηση στην Υφυπουργό και τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, λαμβάνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου 89428/22-07-2021.

Το πλαίσιο και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που θα ακολουθήσουν οι υποψήφιοι θα το ορίσει το Υπουργείο εφόσον εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση. Η υπ’ αριθμ. 74/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου στη συνεδρίαση της Τρίτης 20 Ιουλίου, συμπληρώνει την υπ΄αριθμ. 36/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Υποβολή αιτήματος για έκδοση Απόφασης Υπουργού Παιδείας που να προβλέπει την καθ΄ υπέρβαση εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των αποφοίτων των ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Δήμου Διονύσου εξαιτίας του φαινομένου “ΜΗΔΕΙΑ” που έπληξε τον Δήμο κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13Β του Ν.4186/2013”, την οποία είχε εισηγηθεί ο πρώην Αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Καρυστινός.

You may also like