Ο Δήμος Διονύσου απάντησε στην κοινή ανακοίνωση των 3 παρατάξεων για τη διαδικασία προμήθειας Rapid Test

Ο Δήμος Διονύσου απάντησε στις τρεις παρατάξεις («Διόνυσος, Ανοιχτοί Ορίζοντες», «Εύπολις» και «Μαζί για το Διόνυσο»), σχετικά με την Κοινή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Διονύσου με 1.809.846 ευρώ, για την Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων

Εγκρίθηκε την Τρίτη 11/5 από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ένταξη χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα